آخه جون دلمی جونمو بگیر هر جا که میخوای ببرش دیگه عاشقی اینه حقشه دلم هر چی که میاد به سرش

نامشخص
نامشخص
دانلود
لینک های دوستان
خوانندگان ایران آهنگ
بزودی ...