از اول به تو اعتمادی نبود حواست به قولی که دادی نبود

نامشخص
نامشخص
دانلود
خوانندگان ایران آهنگ
بزودی ...