از تمومه دنیا خستم از همه بود و نبود از روز روشن میترسم از شب تار و کبود

نامشخص
نامشخص
دانلود
خوانندگان ایران آهنگ
بزودی ...