از دو پراکنده تو چونی بگو زلف تو حال پریشان من

نامشخص
نامشخص
دانلود
خوانندگان ایران آهنگ
بزودی ...