از هر چه بود و هر چه هست و هر چه خواهد آمد از دل زدن به دریا و بی پروایی میترسم

نامشخص
نامشخص
دانلود
خوانندگان ایران آهنگ
بزودی ...